Höghöjdsstädning - vi når det du inte når

Undvik dammansamlingar på svåråtkomliga ytor

Få kostnadsförslag nu!

Svåråtkomliga ytor

Förebygger dammansamlingar

Säker höghöjdsstädning

Därför är höghöjdsstädning viktigt

Förebyggande ur ett brand- och säkerhetsperspektiv.

Höghöjdsstädning förebygger uppsamlingen av damm och annan smuts på ytor som sällan rengörs. Denna åtgärd är viktig i förebyggande syfte ur ett brand- och säkerhetsperspektiv. Förebyggandet av ansamlingar av damm på balkar, rör, tak och väggar innebär dessutom bättre luft och mindre smuts i din lokal.

Vi kommer åt där du inte når

Belysning, rör eller annan utrustning i lokaler som har högt i tak.

Vi hjälper dig rengöra svårtillgängliga, höga ytor som är svåra att komma åt, på ett tryggt och säkert sätt. Tjänsten är lämplig för rengöring som är svår att utföra själv, av till exempel belysning, rör eller annan utrustning i lokaler som har högt i tak.

Städning på höga höjder

– När ni inte kommer åt

Begär kostnadsfri offert    Viktig notis

    Vi på Städax tar utvecklingen av coronaviruset/covid-19 på största allvar.

    Enligt vår handlingsplan så får anställda som upplever symptom på förkylning eller influensa inte utföra arbete, utan en riskbedömning i varje enskilt fall utförs.

    Om du som privatkund nyligen har varit i ett riskområde eller upplever förkylning eller influensa-symptom, och har en invändig fönsterputs bokad inom en 2 veckors period, önskar vi att du tar kontakt med oss.