Nya medarbetare!

september 6, 2019

I Göteborg har vi tillsatt en ny driftchef, vi välkomnar Nicklas Nilsson till vårt härliga gäng.
Nicklas har jobbat inom branschen i många år och har för något år sedan även varit med och arbetat med vår miljöpolicy. Nicklas gör att vi breddar våra områden för putsning, framöver hoppas vi kunna ta emot fler privatkunder och företagskunder i Göteborgsregionen.

I Falkenberg välkomnar vi Emma Johansson till kundtjänst.
Förutom att finnas för er kunder och svara på era samtal och e-mail kommer Emma även att hjälpa till med hemsidan, sociala medier och fotografering av uppdrag, så att Ni får se hur det vi gör ser ut.
Emma bidrar till att kundtjänsten framöver alltid är bemannad med två personer så att vi kan hjälpa er så snabbt vi kan.

Viktig notis

Vi på Städax tar utvecklingen av coronaviruset/covid-19 på största allvar.

Enligt vår handlingsplan så får anställda som upplever symptom på förkylning eller influensa inte utföra arbete, utan en riskbedömning i varje enskilt fall utförs.

Om du som privatkund nyligen har varit i ett riskområde eller upplever förkylning eller influensa-symptom, och har en invändig fönsterputs bokad inom en 2 veckors period, önskar vi att du tar kontakt med oss.